Parkering

Vi vet att många av våra hyresgäster uppskattar att ha sin egen parkeringsplats, istället för att behöva åka runt och leta ledig plats. Därför erbjuder Hallbo i de flesta av våra områden möjligheten att hyra sin egen parkeringsplats.

Grundregeln är att man ska ges möjlighet att hyra max 2 platser/lägenhet.
Vi påminner också om att man själv är ansvarig för sin parkeringsplats, när det gäller till exempel snöröjning.

Om du vill hyra parkeringsplats eller har frågor som rör parkering, kontakta vår kundtjänst på 0582-68 55 60. För dig som redan har en parkering hos Hallbo och vill byta till en parkeringsplats som passar dig bättre, gäller en uppsägningstid på 1 månad.

Vill du däremot säga upp ditt parkeringsavtal har du 9 månaders uppsägningstid.

Flyttar du från området har du 3 månaders uppsägningstid.

Klicka på länken för info om lediga p-platser

 

Någon har parkerat på min plats

Om någon har parkerat på den parkeringsplats som du hyr ska du ringa Aimo Park, 0771-96 90 06.
När de kommer ska du visa ditt hyreskontrakt. Då kan vaktbolaget bötfälla bilen som står på din plats.

 

Besöksparkering

Hallbos besöksparkeringar i Hallsberg är avgiftsbelagda. Skälet till detta är att vi vill underlätta för alla besökare som vill hälsa på och behöva en parkeringsplats. När platserna var avgiftsfria upptogs de många gånger av våra egna hyresgäster eller av andra boende i området.

För att kunna parkera behöver du som besökare ladda ner appen MobilPark (Aimo Park).

Vid varje besöksparkering finns det information om hur tjänsten fungerar. Du kan också läsa mer på Aimo Parks hemsida, www.aimopark.se .