Uthyrningsregler

När du registrerar dig i Hallsbergs Bostadsstiftelses bostadskö och sedan börjar söka lägenheter har vi vissa regler kring vår köhantering som det kan vara bra för dig att känna till.

– Du kan tacka nej, eller utebli från visning till en lägenhet max 4 gånger, därefter blir du spärrad i 6 månader.

– Blir du inbjuden till en lägenhetsvisning måste du komma på visningen för att få chans att få lägenheten.

– Vi bjuder in mellan 5 st. och 10 st. sökande till varje visning. Antalet sökande som bjuds in beroende på lägenhetens storlek, läge, om den är bebodd etc.

– För att bli erbjuden en lägenhet ska du som sökande lämna in godkända inkomstuppgifter (anställningsavtal, beslut om ersättningar) i samband med visningen samt bli godkänd i en kreditupplysningstagning. Det ska ske i samband med visningen. Om du inte har möjlighet att ta med dem till visningen ska de lämnas i senast 2 dagar efter visningen om du är intresserad av lägenheten.

– För att behålla dina köpoäng måste du logga in minst en gång var 12e månad. Loggar du inte inaktiveras du som sökande och förlorar dina köpoäng.

Följande gäller för dig som vill bli hyresgäst hos HALLBO:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska inte ha några bostadsrelaterade skulder som hyror, elförbrukning eller liknande.
  • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • Du ska kunna styrka att du kan betala hyran.
  • Du ska ha gällande hemförsäkring när du hämtar ut nycklarna (försäkringsbrev visas upp).

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader framåt, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Hallsbergs kommun styrkt försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg. Inför kontraktsskrivning görs en prövning av kreditvärdigheten. Om kreditvärdigheten är tveksam finns möjlighet att använda sig av borgensman.

 

Inom Hallbo

Du måste stå skriven på lägenheten som du hyr av HALLBO.

Även när du flyttar inom HALLBO ställer vi krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte har några anmärkningar som hyresgäst.

Inga störningsanmärkningar får finnas hos HALLBO de senaste två åren. Störningsanmärkningar äldre än två år prövas i särskild ordning.

Onormalt hårt slitage som framkommer vid förbesiktning av lägenheten ska ha reglerats inom 10 dagar, för att HALLBO ska godkänna att nytt kontrakt får tecknas.

 

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

Det tryck som finns på lägenheter i Hallsberg bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför många i samma bostad. Därför finns det riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Boende per lägenhet:

  • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
  • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
  • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
  • Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
  • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

 

Djur i lägenheten

Avser du att i lägenheten ha fler än tre (3) katter/hundar och eller ta fler än en (1) katt-/hundkull per år behöver du först ta kontakt med hyresvärden för att visa hur din djurhållning inte påverkar lägenhetens slitage.