Flytt till vårdboende

Om du ska flytta till ett vårdboende förmedlat av Hallsbergs kommun gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet, om du ska flytta till ett vårdboende utanför Hallsbergs kommun gäller tre månaders uppsägningstid, enligt hyreslagen.

Du kan ladda ner uppsägningsblankett här. När du lämnar in uppsägningen skall även kopia på nya hyresavtalet på vårdboendet lämnas in.

Dödsfall

Om hyresgästen har avlidit, har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid.
Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet.
Du kan ladda ner uppsägningsblankett här.

Dödsfallsintyg bifogas med uppsägningen samt uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet.