Koka vattnet i Östansjö

Created with Sketch.

Koka vattnet i Östansjö

I samband med en rutinprovtagning i Östansjö har koliforma bakterier påträffats i dricksvattnet. Dricksvattnet måste nu kokas tills kommunen meddelar annat.

Detta gäller alla som har kommunalt vatten i Östansjö.

Provtagning genomförs i Östansjö fortlöpande.

Hallsbergs kommun uppdaterar informationen på www.hallsberg.se. när de vet mer.

Kontakt för mer information:

Niklas Hasselwander, teknisk chef
Telefon: 0582-68 51 72