Knutens storkök

Created with Sketch.

Knutens storkök

Byte av det befintliga ventilationsaggregatet vecka 38

 Arbetet kommer att pågå under hela veckan, men vår förhoppning är att detta ska lösas snabbare enligt följande:

Måndag – Rivning befintligt aggregat. Ny el-matning till fläktrum.

Tisdag – Leverans, upplyft samt montage av nytt aggregat.

Onsdag – Montage av nytt aggregat.

Torsdag – Inkoppling el till nytt aggregat.

Vi vädjar alla till att ha förståelse.