Inställning av värme

Created with Sketch.

Inställning av värme

Till dig som bor på Nytorgsgatan 18-46

Vi behöver komma in i alla lägenheter för att justera/kontrollera inställningar av värmesystemet.

Arbetet kommer att utföras av Esséns rör mellan den 21 och 23 december.

Det är viktigt att entreprenören får tillträde till lägenheten.
Om ni ej kan vara hemma, eller ordna så att någon öppnar, önskar vi på Hallbo att få tillträde med huvudnyckel.
Arbetet kommer att utföras dagtid mellan kl 07:30 och 16:00.

 

OM Hallbo INTE får tillträde med huvudnyckel, kontakta Kundtjänst, senast måndag den 20 december.