Inledande av Due Diligence

Created with Sketch.

Inledande av Due Diligence

Efter en period där indikativa bud prövats mot varandra, har Hallbo beslutat att ge en lokal ägargrupp mandat att inleda ett DD-arbete (Due Diligence) i syfte att möjliggöra förvärv av 477 lägenheter i Hallbos nuvarande bestånd.
Fastigheterna är belägna i Hallsberg, Vretstorp, Pålsboda och Sköllersta. Det bud som lagts är inte bindande utan förutsätter att aktieöverlåtelseavtal tecknas mellan Hallbo och köparen.

Bakom gruppen finns fyra personer med lokal och regional förankring. Dessa avser bilda ett nytt bolag för genomförande av förvärvet. Köparna har uttryckt att man ser långsiktigt på sin investering och vill på det sättet vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling i Hallsberg. Från Hallbos sida är vi glada över att kunna ge den här möjligheten till en presumtiv köpare med anknytning till Hallsberg och regionen.

 

För kompletterande uppgifter går det bra att kontakta:

Peter Sjerling

VD Hallbo

0760039144