Information gällande vatten

Created with Sketch.

Information gällande vatten

Meddelande från Hallsbergs kommun:
Under augusti och september kommer Hallsbergs kommun koppla in en del av en ny huvudvattenledning mellan Kumla och Hallsberg. I samband med detta genomförs även omkopplingar av dricksvattenledningar i Hallsbergs tätort.

Vid arbetet kan missfärgat vatten samt luft förekomma i ledningarna för boende i Hallsbergs tätort och Östansjö. Om det inträffar, spola försiktigt en stund tills vattnet är klart igen.

Har du frågor eller vill få mer information, kontakta Niklas Hasselwander, teknisk chef, eller Peter Lidberg, VA-chef, via Hallsbergs kommuns kontaktcenter 0582-68 50 00.

Ha en fortsatt fin dag!