Hyresgästföreningen, HGF, agerar oetiskt

Created with Sketch.

Hyresgästföreningen, HGF, agerar oetiskt

Hyresgästföreningen har gått ut med flygblad till Hallbos hyresgäster med rubriken Hallbo vill sälja ditt hem! Bladet har gått ut till samtliga hyresgäster – även till dem som inte omfattas av tänkta försäljningar. Detta har skapat oro hos våra hyresgäster och så sent som i fredags hade vi ett möte med hyresgäster på Nytorgsgatan 4-8 som hade uttryckt oro, trots att deras lägenheter inte omfattas av eventuell försäljning.

Från Hallbos sida anser vi att den här kampanjen är mycket olycklig och djupt oetisk. Företrädare för HGF har framfört till oss att det är viktigt att inte skapa oro – detta är precis det HGF nu gör. Vi respekterar att man kan ha olika uppfattning om försäljningen, men den här typen av kampanjande är inte ägnad att skapa ett förtroendefullt klimat. Vi har också varit tydliga med att säga att vi landat i försäljning efter att ha uttömt alla andra alternativ. När frågan ställts till HGF vad de ser som alternativ till försäljning har vi fått svaret att vi kan ta upp nya lån, vilket alltså inte är en framkomlig väg.

Från Hallbos sida beklagar vi verkligen hyresgästföreningens oseriösa agerande.