Hyresförhandlingarna för 2021 är klara

Created with Sketch.

Hyresförhandlingarna för 2021 är klara

Hyreshöjning 2021
Efter förhandlingar kan Hyresgästföreningen och Hallbo presentera en generell hyreshöjning på 1,5 procent från första januari
för alla hyresgäster i Hallbos bestånd inklusive fastigheten Mejeriet (Trädgårdsgatan).

Uppgörelsen i korthet:

  • Uppgörelsen innebär att hyran höjs med 1,5% från och med den 1 januari 2021.
  • Förhandlingsuppgörelsen omfattar ca 1200 lägenheter.
  • En hyreshöjning på 1,5 % motsvarar en hyreshöjning på 90 kr i månaden vid en hyra på 6 000 kr.

Kontakt:

Jonas Gabrielsson, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Mitt, telefon 010 – 459 15 42