Hissbytet fortgår

Created with Sketch.

Hissbytet fortgår

Det stora arbetet med att byta hiss på Västra Storgatan 13 fortgår enligt planering
och tidsschemat hålls.