Hallbo behåller Hasselhuset

Created with Sketch.

Hallbo behåller Hasselhuset

Fastigheten Hasselhuset har länge legat ute till försäljning och olika bud har kommit in.
Nu har vi ny hyresgäst på ingång och har av det skälet beslutat att behålla Hasselhuset själva.
Av intresse för oss på Hallbo är också den byggrätt som finns på tomten.