Hallbo ansluter till klimatinitiativ

Created with Sketch.

Hallbo ansluter till klimatinitiativ

Vi kan stolt meddela att Hallsbergs Bostadsstiftelse anslutit sig till SABOs Allmännyttans Klimatinitiativ.

Hittills har cirka 160 företag med sammanlagt över 600.000 lägenheter gått med i allmännyttans Klimatinitiativ. Allmännyttans branschorganisation SABO ligger bakom initiativet, där de två största målen är att bostadsföretagen ska minska energianvändningen med 30 procent och vara fossilfria senast år 2030.
Detta går helt i linje med vår vision på stiftelsen och är väldigt positiva till detta initiativ.

Stiftelsens vision ”Vi har hög servicenivå och är klimatsmarta. Vi erbjuder god boendestandard i attraktiva boendemiljöer som inbjuder till gemenskap”

Till vänster Hans Boskär (VD) och till höger Magnus Andersson(Styrelseordförande).