Förtur

Created with Sketch.

Hallbo kan försöka tillgodose behov av bostad om synnerliga skäl föreligger, såkallad förtur.

Man kan ha rätt till näringslivsförtur eller förtur av medicinska eller sociala skäl. Du ansöker om förtur hos Hallbo, blanketter och mer information hittar du nedan.

Ansökan, näringslivsförtur.

Ansökan, social och medicinsk förtur.