FÖRHANDLINGARNA KLARA MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Created with Sketch.

FÖRHANDLINGARNA KLARA MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Torsdagen den 13e februari kom vi överens med hyresgästföreningen om en höjning av årets hyror från 1 januari med 2 %. Då ökningen är retroaktiv, det vill säga gäller från 1 januari kommer ökningen för jan-mars att läggas på avierna för april-juni.

För en normal 3 ROK på 70 kvm där hyran idag ligger på 5800 kr/mån innebär ökningen ca 115 kr/mån. – Vi hade begärt en högre höjning av hyrorna, dock är ökningen acceptabel för oss, säger VD Hans Boskär och fortsätter – vi kommer behöva se över våra kostnader samt våra servicenivåer så kostnader motsvarar de hyresintäkter som denna hyresjustering innebär.

Vänliga hälsningar

Hans Boskär