Förbjudet att vistas på balkongerna!

Created with Sketch.

Förbjudet att vistas på balkongerna!

Till hyresgästerna på Nytorgsgatan 46-58

Det är absolut förbjudet att vistas på balkongerna under tiden som arbetet med dessa pågår.
Det är inte under några omständigheter tillåtet att montera bort den låsanordning som Hallbo monterat dit för att låsa balkongerna utifrån.

Det saknas balkongräcken på grund av arbetet med att bygga ut balkongerna pågår, på grund av den uppenbara säkerhetsrisken detta medför är det absolut förbjudet att vistas på balkongerna.
Vidare kommer också arbetet med att gjuta för de nya balkongerna att pågå vilket gör att om man går ut på balkongerna så förstör man detta.