Fastighetsaffären är i hamn

Created with Sketch.

Fastighetsaffären är i hamn

Idag har Hallbo med dotterbolag undertecknat alla dokument som reglerar SIBE Förvaltning AB:s förvärv av 477 lägenheter. Detta betyder att SIBE Förvaltning AB nu har tillträtt som ägare till berörda fastigheter. Arbetet med genomförandet av fastighetsaffären har fortlöpt enligt plan och både säljare och köpare är mycket nöjda med hur samarbetet fungerat. Till vår hjälp har vi haft transaktionskonsult och juristbyråer.

En del i affärsuppgörelsen är att SIBE köper fastighetsförvaltning av Hallbo samt att Hallbo hyr nuvarande kontorslokaler på Västra Storgatan 15. För berörda hyresgäster betyder det att man även framgent kommer att möta Hallbos fastighetsskötare och kundtjänstmedarbetare.

För kompletterande upplysningar och frågor går det bra att kontakta undertecknad.

Peter Sjerling

VD Hallbo

0760039144
peter.sjerling@hallbo.se