E.on stänger värme och varmvatten tillfälligt

Created with Sketch.

E.on stänger värme och varmvatten tillfälligt

För att förbättra leveranssäkerheten reparerar E.ON Värme fjärrvärmeledningarna i Hallsberg.

Detta kommer att ske måndag den 15 mars mellan kl. 08.00-13.00.

Alla Hallbos fastigheter berörs, utom Kårstahultsgatan och Bäckatorpsgatan.

 

Under tiden som arbetet utförs kommer E.On stänga av värme och varmvatten. Kallvattnet kommer däremot att fungera som vanligt.
Vid frågor, kontakta E.ON : 0771-880022