Byte av värmeväxlare

Created with Sketch.

Byte av värmeväxlare

Till våra hyresgäster på Västra Storgatan 4

Måndag den 8 juni kommer Esséns rör att utföra ett växlarbyte i fastigheten, därför kommer det att bli störningar med värmen och varmvattnet under denna dag.

Arbetet beräknas pågå under hela dagen.