Byte av fönster i Bäckatorp

Created with Sketch.

Byte av fönster i Bäckatorp

Måndagen den 17 februari kommer företaget DP Bygg att börja arbetet med att byta ut fönster i fastigheterna på Bäckatorpsgatan 29-31, 32-34, 42-44 och 45-47.

Måndagen den 24 februari fortsätter arbetet med fönsterbyte i fastigheterna på Bäckatorpsgatan 48-50, 51-53 och 54-56.

För att underlätta vid fönsterbytet ber vi om er hjälp:
– Plocka bort blommor och eventuella prydnadssaker i fönstren.
– Flytta undan saker eller möbler som står framför fönstren

Det är viktigt att DP Bygg får tillträde till er lägenhet. Om ni ej kan vara hemma, eller ordna med att någon öppnar, önskar vi, Hallbo,att få tillträde med huvudnyckel.

Om vi ej får använda huvudnyckel, hör av er till kundtjänst senast den 14 februari.