Brandkåren övar

Created with Sketch.

Brandkåren övar

Under vecka 8 och 9 kommer Nerikes Brandkår att ha övningar på Nytorgsgatan 24 i Hallsberg.
Trapphuset kommer bland annat att fyllas med ”övningsrök”.
 
När Hallbo fick frågan från Nerikes brandkår, om att upplåta en trappuppgång för att Räddningstjänsten i utbildningssyfte
skall vidareutvecklas och bli ännu bättre, tvekade vi inte en sekund.