Bilplatser

Created with Sketch.

Till respektive bostadsområde finns det garage, carportar och/eller parkeringsplatser.
Vi hyr endast ut till dig som bor hos Hallbo/SIBE.
Du får hyra 1 garage/carport samt 1 p-plats/MV-värmare per lägenhet.

Är du intresserad av att hyra något av ovanstående, registrera dig i vår bilplatskö.