Besiktning av fönster

Created with Sketch.

Besiktning av fönster

Till våra hyresgäster på Nytorgsgatan 6:

Nu är det dags att kontrollera och besikta monteringen av fönster, balkongdörrar och persienner som skett hos er, Trafikverket kommer på besök.
Detta kommer att ske tisdag den 17 november mellan klockan 09:00 och 17:00.
Om ni har upptäckt något som ni vill ha åtgärdat meddela/visa företaget detta.

Om vi inte får gå in med huvudnyckel meddela oss på Hallbo senast den 13 november.

Vi håller avstånd och använder handskar och ansiktsmask för att minimera smittorisken (Covid 19).