Författare: David Gustafsson

Created with Sketch.

Stort strömavbrott i Sydnärke

Sedan 09.17 idag har strömmen försvunnit för många av våra hyresgäster. I nuläget har man inte funnit någon orsak till strömavbrottet. EON arbetar för att åtgärda felet, ni kan följa utvecklingen på deras hemsida: https://www.eon.se/el/stromavbrott/pagaende Vi på Hallbo kan inte göra något åt detta och ber er därför inte att ringa till oss angående strömavbrottet.…
Read more

Avstängning av vatten i Vretstorp

Under onsdagen 15/7 kommer Hallsbergs kommun att stänga av vattnet på Skolgatan 8 i Vretstorp, även närliggande adresser kan bli påverkade. Detta på grund av en läcka som behöver åtgärdas. Hur länge vattnet blir avstängt är svårt att avgöra i nuläget, men deras förhoppning är att arbetet är över inom några timmar. Har ni några…
Read more

Storköket på Knuten kommer att byggas om

Arbetet kommer att påbörjas inom kort och beräknas vara klart i slutet av året. Nu påbörjar vi arbetet med att bygga skyddsväggar kring arbetsplatsen. Väggarna sätts upp med tanke på damm, samt av hälso- och säkerhetsskäl. Tanken är att byggarbetarna endast kan ta sig in till bygget via lastkajen. Vi gör så för att ha…
Read more

FÖRHANDLINGARNA KLARA MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Torsdagen den 13e februari kom vi överens med hyresgästföreningen om en höjning av årets hyror från 1 januari med 2 %. Då ökningen är retroaktiv, det vill säga gäller från 1 januari kommer ökningen för jan-mars att läggas på avierna för april-juni. För en normal 3 ROK på 70 kvm där hyran idag ligger på…
Read more

Snöröjning

När börjar Hallbo snöröja? Cykelbanor och gångstråk plogas när det är 5cm snö på marken. Parkeringar och vägar plogar vi vid 8cm. Vi lägger fokus på att ha gångar till dagcentralerna klara först. Det ligger 5cm snö på cykelbanan varför är ni inte här och plogar? Det tar mellan 4-5 timmar att ploga. Ofta kommer…
Read more

Öppettider onsdag (4/12)

Vi vill informera om att imorgon (onsdag 4/12) kommer kundtjänsten att stänga klockan 14.30. Utöver detta har kundtjänsten öppet precis som vanligt.

Pålsbodaandan

Nya regler gällande parkeringar

Från och med 1 oktober kommer parkeringsplatserna i området kring Regnbågen bli förhyrda parkeringsplatser eller besöksparkering (5 timmar, P-skriva gäller). Regnbågen är det område inom vårt bestånd som är sist ut att göra denna förändring. Har du bil och vill hyra parkeringsplats, ansöker du på vår hemsida: www.hallbo.se eller på vårat kontor (Västra Storgatan 15)…
Read more