Ändrade öppettider

Created with Sketch.

Ändrade öppettider

Tisdag den 14 september
Har vi öppet kl. 08.00-10.30

Onsdag den 15 september
Har vi öppet kl. 14.00-16.00

Vid akuta felanmälningar
ring Larmcentralen 019- 15 99 70

 Icke akuta felanmälningar kan du själv lägga in
via minasidor på www.hallbo.se